top of page

Leefstijlinterventies

Pool Side

Wilt u uw leefstijl veranderen?

Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) zijn een nieuwe aanpak waarin de behandeling zich richt op mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De behandeling zal daarom bestaan uit advies om gezonder te eten, meer in beweging te komen en sturen op gedragsverandering. Bij de behandeling zijn diverse hulp en zorgprofessionals betrokken, waaronder de fysiotherapeut. Zij helpen u uw leefstijl te veranderen!

 

Het hoofddoel van de behandeling moet gewichtsafname zijn, maar daarnaast is er ook ruimte voor persoonlijke doelen. Bijvoorbeeld; het in beweging komen en dit kunnen volhouden. Het programma kent een duur van 2 jaar. In het 1e jaar wordt er vooral gestuurd op begeleiding en in het 2e jaar staat het voorkomen van terugval centraal.


Kan de GLI bij u helpen?
Mocht u willen weten of u in aanmerking komt voor deze behandeling, dan moet u contact opnemen met uw huisarts. Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht op website van Zorginstituut Nederland (1). In Capelle a/d IJssel coördineert Sportief Capelle de lokale GLI / Beweegkuur.

De fysiotherapeuten:

Stacey van Lint

Kevin Neleman

bottom of page