top of page

Klachten

Fysiotherapie Heiszwolf streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken. Hieronder zullen wij beschrijven hoe onze klachtenprocedure werkt. 

U heeft een klacht

Dit kunt u – bij voorkeur – kenbaar maken in een persoonlijk gesprek met uw fysiotherapeut. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zullen wij aangrijpen om onze hulpverlening te optimaliseren.

U wilt een klacht indienen

Indien u een officiële klacht wilt indienen, kunt u dat als volgt doen:

Klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken (per post of per e-mail). Onderstaand treft u onze adresgegevens. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:

  • Naam, adres, woonplaats;

  • Telefoonnummer, e-mailadres;

  • De datum van uw klachtbrief;

  • En een duidelijke beschrijving van uw klacht

Behandeling klacht
Wij zullen uw klacht noteren bij de balie en opnemen in ons klachtenregister. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging/e-mail. In deze brief is terug te vinden wie uw klacht in behandeling heeft en wordt u geïnformeerd over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen uw klacht te behandelen. Indien nodig zal onze medewerker contact met u opnemen voor aanvullende informatie.

Indien een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden zult u hiervan op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal een tijdsduur van de afhandeling worden aangegeven.

 

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Reactie op uw klacht
U ontvangt binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij wij eerder schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Wij zullen er alles aan doen uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de klacht door ons (deels) gegrond wordt verklaard, wordt aangegeven op welke wijze uw klacht zal worden opgelost. Indien uw klacht (deels) ongegrond wordt verklaard zult u hier ook over worden geïnformeerd.

Adresgegevens
Fysiotherapie Heiszwolf
De Linie 3A
2905 AX Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer: +31 (0) 10 442 38 16
E-mailadres: info@fysiosport-capelle.nl

Keurmerk klachtenprocedure

Wanneer wij uw klacht niet kunnen oplossen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het onafhankelijke en erkende kwaliteitsregister: Keurmerk Fysiotherapie. Op deze website vindt u alle informatie hierover. 

bottom of page