De professionele fysiotherapeut werkt op systematische, doelgerichte wijze.
Centraal daarin staat het methodisch fysiotherapeutisch handelen. Dit heeft vijf kenmerken: het is doelgericht, het heeft een cyclisch karakter, het verloopt professioneel, het is een cognitief proces en het streeft naar efficiëntie.
In het methodisch handelen zijn zeven fasen te onderscheiden:

  1. De arts verwijst en de patiënt meldt zich aan.
  2. De fysiotherapeut neemt de anamnese af en doet fysiotherapeutisch onderzoek.
  3. De fysiotherapeut analyseert het probleem en formuleert de fysiotherapeutische diagnose.
  4. De fysiotherapeut stelt een behandelplan op.
  5. De fysiotherapeut behandelt.
  6. De fysiotherapeut evalueert de resultaten.
  7. De fysiotherapeut sluit de behandelperiode af.

De daadwerkelijke behandeling van de patiënt kan bestaan uit begeleiden, sturen en oefenen, fysische therapie in engere zin, en manuele verrichtingen.